Oruçluyken elle tatmin olan kimsenin orucu bozulur mu?

Oruçluyken elle tatmin olan kimsenin orucu bozulur mu?
1 cevap

Oruçlu iken elle tatmin olmak orucu bozar, kazayı gerektirir. Bu fiili işleyen kimselerin bozmuş oldukları orucu kaza etmekle yetinmeyip bununla birlikte tövbe etmeleri de gerekir. Şu husus unutulmamalıdır ki, oruç, nefsin isteklerinden bilinçli şekilde} uzak durma yönüyle bir irade eğitimidir. Nefsin isteklerinin denetim altına alınmasında, ruhun arındırılıp yüceltilmesinde etkili bir yoldur. Şehevi arzularına mağlup olanların bu irade eğitiminde başarısız oldukları ortaya çıkar. Elle tatmin olmanın kefareti gerektirmemesi, bu fiilin önemsiz bir günah olduğunu göstermez, tam tersi özürsüz olarak orucunu bozan kimseler büyük günah işlemiş olurlar (Zeylai, Teybinü’l-Hakaık, Kahire 1313, ı, 323; ibn Nüceym, el-Bahru’r-Raık, Beyrut ts. , II, 293). Kaynak: diyanet.gov.tr

60