18 yaşından küçüklerin nüfus cüzdanını kimler alır?

18 yaşından küçüklerin nüfus cüzdanı ana, baba ya da vasileri ile çocuğu aile kütüklerine tescil ettirmek için bildirimde bulunma yetkisi olan kişiye verilir. Evlilik birliğinin mahkeme kararı ile son bulması halinde; ergin olmayan çocuğa ait nüfus cüzdanı velayete haiz olan ana veya babaya verilir. Ergin olmayan çocuğun ana, babası yurt dışında veya ölmüş ise mahkeme tarafından vasi tayin edilen kişi çocuğun nüfus cüzdanını almaya yetkilidir.

Kaynak: nvi.gov.tr

Türk Hava Yolları’nın bundan sonraki hedefleri neler?

Bu yıl aldığımız “Avrupa’nın En İyi Havayolu” olma ünvanımızı Dünyanın En İyi Havayolu olma yönünde ilerletmeyi hedefliyoruz. Önemli bir hedefimizde Doğu ile Batı, Kuzey ile Güney arasında önemli bir nokta olan Türkiye’nin bu konumunu özellikle İstanbul ve Ankara’yı transit yolcular için bir ‘hub’(transfer merkezi) yapmaktır.

Kaynak: turkishairlines.com

Nüfus cüzdanı nasıl alınır?

Yurt içinde nüfus cüzdanı ile başvuru yapılması halinde cüzdan seri numarası sistemdeki bilgilerle aynı ise müracaat edilen her nüfus müdürlüğünden nüfus cüzdanı düzenlenir. Ayrıca, nüfus cüzdanı talep belgesi istenmez. Nüfus cüzdanının kayıp veya çalınmış olması halinde ise nüfus cüzdanı talepleri yerleşim yeri veya diğer adresin bulunduğu nüfus müdürlüğüne yapılır. Bu durumda çalışılan resmi kurum yetkilisi veya yerleşim yeri ya da diğer adres muhtarlığı tarafından düzenlenmiş nüfus cüzdanı talep belgesi istenir.

Yurt dışında ise dış temsilciliklerimiz tarafından düzenlenen nüfus cüzdanı talep belgesi ile nüfus cüzdanı verilir.

Kaynak: nvi.gov.tr