Patoloji laboratuarına kaç türlü materyal gelir?


Patoloji laboratuarına genel olarak dört tür materyal gelir. Bunlar;
· Biyopsi,
Cerrahi girişim ile alınan doku ve organlar,
Otopsiden alınan doku örnekleri,
Yayma preparatlar’dır.
Kaynak: Prof. Dr. Nilüfer Tel, “Patoloji”, Editör Doç. Dr. Uğur Demiray, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 495 Açıköğretim Fakültesi Yayınları No: 224, ISBN 975 – 492 – 232 – 2, 1991.