Precast sistemi ve düzeni

İnce düz tavanların öngermesi için, daha öncede bahsedildiği gibi, öngerme kompoze olmadan kullanılır ve tekli gerilim teli (Monolitze) veya dört litze kadar burulmuş olarak teslim edilmektedir. Öngerme kabloları fabrikadan makaralar üzerinde teslim edilmektedir ve doğrudan kalıp içine çekilerek kolayca döşenebilmektedir. Küçük boyuttaki kancalar kalıp kenarına tespit edilir ve hafif bir el germe presi ile gerdirilir.
Öngerme kuvveti tavan geometrisine (açıklık, konstrüksiyon yüksekliği) uygun olarak yönlendirme kuvvetlerinin öz yükü dengeleyecek şekilde tasarlanmıştır. Düz tavanlarda bu etki gerekli olan öngerme kablosu içindeki destek şeridi aracılığı ile elde edilir. Böylece öngerme kablolarının döşenmesi kolaylaşır, çünkü çok az öngerme kablosu destek akslarının tanımlanmış yükseklik konumlarında tavan içersine döşenmek zorunda kalır. Uygulanması gereken öngerme gücü yaklaşık 1,0 N/mm2 değerinde merkezi bir basınç gerilimi oluşturur ve bu kuvvet tavanın enine kesiti üzerinde eşit biçimde dağılmaktadır. Uzunlama ve enlemesine yönde yaklaşık olarak aynı açıklık değerlerinde her iki yönde eşit basınç gerilimleri oluşur. Kablolar akslar boyunca sadece betonlama bölümleri dahilinde döşenir ve çalışma derzlerinde gerilir. Bağlantı ankarajları ile kablolar birçok bölüm üzerinden birbirine bağlanır. Tavanlar içine entegre edilmiş yaklaşma yolları da aynı şekilde öngerme sahiptir.
Kaynak: Bayer, Edwin., Tercüme: Ahmet Savaş,“Parkhauser aber richtig – Ein Leitfaden für Bauherren, Architekten und Ingenieure” (Otoparkları Doğru Tasarlamak – İnşaat Şirketleri, Mimarlar Ve Mühendisler İçin Bir Kılavuz), Bau+Technik GmbH, ISBN 3-7640-0467-3, 2006.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir