Sermaye piyasası aracı kurumlarının acenteliğini yapan bankalarda bu işlemlerden dolayı kimlik tespit yükümlülüğü kime aittir?

Tedbirler Yönetmeliği’nin 4 üncü maddesinde yükümlüler sayılmış olup, aynı maddede bunların şube, acente, temsilci, ticari vekil ve benzeri bağlı birimlerinin de yükümlü olduğu belirtilmiştir.

Bu kapsamda, bankaların sermaye piyasası mevzuatı uyarınca aracı kurumların acentesi olmaları durumunda işlem hangi yükümlü nezdinde yapılıyor ise kimlik tespiti o yükümlü tarafından gerçekleştirilecektir. Dolayısıyla, aracı kurum acentesi olan banka nezdinde işlem yapılması durumunda kimlik tespiti, acente olarak yükümlü olan banka tarafından yerine getirilecektir.

Öte yandan, 01.04.2008 tarihi öncesinde iş ilişkisi tesis edilen müşterilerin kimlik tespiti kapsamındaki bilgilerinin yönetmeliğe uygun hale getirilmesi bakımından yükümlülük; söz konusu sözleşmelerin aracı kuruma devredilmesi dolayısıyla bu sözleşmeler bakımından sermaye piyasası mevzuatı kapsamında acentenin bir yükümlülüğü kalmamış ise aracı kurum tarafından, aksi halde acente tarafından yerine getirilecektir.

Kaynak: masak.gov.tr


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir