Şevval orucunun hükmü nedir?

Şevval orucunun hükmü nedir?
1 cevap

Şevval Ayı Ramazandan sonra şevval ayında 6 gün oruç tutmak müstehaptır. Hz. Peygamber (s.a.s.), “Kim Ramazan orucunu tutar ve ona şevval ayından 6 gün ek ederse, sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur” (Müslim, Sıyam, 204; Tirmizî, Savm, 53; Ebû Dâvûd, Savm, 58-59) buyurmuştur. Bu oruç peş peşe tutulabileceği gibi fasıla verilerek de tutulabilir (ibn Âbidin, Reddu’l-muhtâr, Riyad, 2003; III, 421).

Fasıla: Aralık, ara, kesinti

Kaynak: diyanet.gov.tr

45