Giriş Aidatı Tutarı Neye Göre Belirlenmektedir?

BES giriş aidatı, bireysel emeklilik sözleşmesinin imzalandığı tarihte geçerli, aylık brüt asgari tutarın yarısını geçmeyecek şekilde bireysel emeklilik sisteminin temsilcisi olan şirketler tarafından belirlenir. Giriş aidatı hesaplama, BES planının özelliklerine ve prim tutarlarına göre değişiklik göstermektedir.

Ödeme şekli, peşin, aylık, üç aylık ya da altı aylık şekilde planlanabilir. Bazı şirketler 3-5 yıla kadar giriş aidatı ödemesinin tamamını veya bir kısmını erteleyebilmektedirler.

Bireysel emeklilik sistemi, katılımcılarına şirket değişikliği hakkı vermektedir. Giriş aidatı ödemesini yapmış bir katılımcı, başka bir şirkete aktarım yaparken bu ödemeyi yeniden yapmaz.

Kaynak: sigortam.net


BES Girişinde Bir Giriş Aidatı Var mı?

Bireysel Emeklilik Sistemine ilk kez dahil olurken ve yeni bir BES planı edinirken, bireysel emeklilik şirketleri giriş aidatı talep edebilirler.

Sigorta şirketi, planda belirtmek kaydı ile bu aidatı peşin, bir yıl içinde taksitle ya da en geç beş yıl ertelemeli tahsil edebilir.

Giriş aidatının peşin olarak ödenmesinin veya azami bir yıllık süre içinde taksitlendirilmesinin kararlaştırıldığı hallerde, katılımcının emeklilik sözleşmesinde tayin edilen ödeme tarihlerinden herhangi birine ait giriş aidatı taksit tutarını veya peşin tutarını ödeme tarihini takip eden üç ay içinde ödemediğinin veya eksik ödediğinin tespiti halinde giriş aidatının ödenmemiş kısmı üç ayı takip eden ilk iş günü itibarıyla katılımcının bireysel emeklilik hesabındaki birikimlerinden indirilebilir.

Giriş aidatının azami bir yıllık süre içinde taksitlendirilmesinin kararlaştırıldığı hallerde, taksitlerin toplam tutarının emeklilik sözleşmesi teklif formunun imzalandığı tarihte geçerli olan asgari ücretin aylık tutarını aşmaması kaydıyla giriş aidatının peşin tutarından farklı tespit edilebilir.

Giriş aidatının azami bir yıllık süre içinde taksitlendirilmesinin kararlaştırıldığı hallerde, katılımcının bireysel emeklilik sisteminden ayrılması veya başka bir şirkete aktarım talebinde bulunması durumunda şirket giriş aidatının ödenmemiş kısmını katılımcının bireysel emeklilik hesabındaki birikimlerinden indirilebilir.

Giriş aidatınızın ne kadar olacağını öğrenmek için “Giriş aidatı tutarı neye göre belirlenmektedir?” yazımızı okuyun.

Kaynak: sigortam.net


Emekli Olmaya Hak Kazandığımda Ayrıca Bir Vergi Avantajım Var mıdır?

Evet vardır. Bireysel emeklilik sistemi, 10 yıl ödeme yaptıktan ve 56 yaşınızı doldurduktan sonra bireysel emeklilik hakkı kazandığınızda kazancınızın %25’ini vergiden muaf tutar. Kalan kısımdan sadece % 5 stopaj kesintisi alınır. Bu kesintilerden sonra, BES planınızda toplu para almak yerine yıllık gelir sözleşmesi yapabilirsiniz. Yıllık gelir sözleşmesi kapsamında yapılan ödemelerin tamamı gelir vergisinden muaftır.

Ayrıca katılımcının, ölüm ya da sakatlık gibi zorunlu nedenlerle sistemden ayrılmak durumunda olması halinde de, kendisine ya da hak sahiplerine ödenecek birikimler, aynen yukarıdaki gibi, yani tam olarak emekliliği hak kazanmışcasına vergilendirilir.

Bireysel emeklilik sisteminden ve getireceği vergi avantajları hakkındaki daha fazla bilgi için Bireysel Emeklilikte Vergi Avantajı Rehberi yazımızı okuyun.

Kaynak: sigortam.net


BES’te Ödeme Tutarları Nasıl Belirleniyor?

Bireysel emeklilik sistemi uzun soluklu ve en risksiz yatırım aracıdır. Bu nedenle prim ödemelerinin kişiyi çok zorlamayacağı, ilk krizde BES planının iptaline neden olmayacak bir tutar olması; ancak gerçekten emeklilik zamanı geldiğinde de bugünkü yaşam standartını sağlaması gereklidir. Bu iki durum göz önünde tutularak kişinin ortalama gelir seviyesinin en az %10’nu bireysel emeklilik prim ödemesi için ayırması tavsiye edilmektedir. Bu da aylık 2000 TL’lik net bir gelir için 200 TL prime denk gelmektedir.

Emeklilik şirketleri, asgari katkı paylarını belirlerken, hedefledikleri kitlenin finansal yapısı ve fon işletim giderlerini göz önünde bulundurarak bir tutar belirler. Asgari katkı payının üzerindeki ödemeler tamamen katılımcının gelir seviyesi ile ilişkilidir.

Kaynak: sigortam.net


Hak Kazanma Süresi Tamamlanmadan İşimden Ayrılmam Durumunda Birikimlerimi Alabilecek miyim?

Birikiminizin varsa hak kazandığınız bölümünü bireysel veya gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmenize aktarabilirsiniz.

Sistemden ayrılarak birikimin varsa hak kazandığınız bölümünün ödenmesini isteyebilirsiniz. Bununla birlikte sistemden ayrılmayı tercih etmeniz durumunda getirileriniz üzerinden stopaj kesintisi yapılacaktır.

Kaynak: sigortam.net


BES’e 2013’ten Önce Dahil Olanların Devlet Katkısı Nasıl Hesaplanacak?

Devlet katkısına hak kazanma için gerekli süre hesabı, 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren sistemde geçirilen süreler dikkate alınarak yapılacaktır.

Bununla birlikte, 1 Ocak 2013 tarihinden önce sisteme girmiş olan katılımcılar 1 Ocak 2016 tarihine kadar sistemde kalmaları durumunda, devlet katkısına hak kazanmaya esas süresinde dikkate alınmak üzere, 1 Ocak 2013 itibarıyla sistemde bulundukları süreye;

Sistemde 3 yıldan fazla 6 yıldan az bulunan katılımcılara 1 yıl,Sistemde 6 yıldan fazla 10 yıldan az bulunan katılımcılara 2 yıl,Sistemde 10 yıldan fazla bulunan katılımcılara 3 yıl,
süre eklenecektir.

Söz konusu ekleme bir defaya mahsus olmak üzere 1 Ocak 2016 tarihinde yapılacaktır.

Kaynak: sigortam.net


Giriş Aidatı Tutarı Neye Göre Belirlenmektedir?

BES giriş aidatı, bireysel emeklilik sözleşmesinin imzalandığı tarihte geçerli, aylık brüt asgari tutarın yarısını geçmeyecek şekilde bireysel emeklilik sisteminin temsilcisi olan şirketler tarafından belirlenir. Giriş aidatı hesaplama, BES planının özelliklerine ve prim tutarlarına göre değişiklik göstermektedir.

Ödeme şekli, peşin, aylık, üç aylık ya da altı aylık şekilde planlanabilir. Bazı şirketler 3-5 yıla kadar giriş aidatı ödemesinin tamamını veya bir kısmını erteleyebilmektedirler.

Bireysel emeklilik sistemi, katılımcılarına şirket değişikliği hakkı vermektedir. Giriş aidatı ödemesini yapmış bir katılımcı, başka bir şirkete aktarım yaparken bu ödemeyi yeniden yapmaz.

Kaynak: sigortam.net