Sosyal altyapı nedir?

Sosyal altyapı nedir?
1 cevap

Sağlıklı bir çevre meydana getirmek amacıyla yapılması gereken eğitim, sağlık, kültürel ve yönetsel yapılar ile park, çocuk bahçeleri gibi yeşil alanlara verilen genel ad. Kaynak: emlak.sabah.com.tr

34