Süresinde Ödenmeyen Yargı Harçları nasıl tahsil edilir?

Süresinde Ödenmeyen Yargı Harçları nasıl tahsil edilir?
1 cevap

Ödeme zamanı gösterilen harçlardan süresinde ödenmeyenler, ilgili mahkeme ve daireler tarafından sürenin sonundan itibaren onbeş gün içinde bir yazı ile o yerin vergi dairesine bildirilir ve harçlar vergi dairesince tahsil olunur. Kaynak: gib.gov.tr

52