Sürtünme katsayısı nedir?

Sürtünme katsayısı nedir?
1 cevap

Değişen yüzey basınçlarında ve hızlarında aşınma oranlarının karşılaştırılmasına olanak verir.

51