Tahakkuk eden ancak ödenmeyen geçici vergi için ne yapılır?

Tahakkuk eden ancak ödenmeyen geçici vergi için ne yapılır?
1 cevap

Üçer aylık kazançlar üzerinden tahakkuk ettirilmiş, ancak ödenmemesi nedeniyle yıllık beyanname üzerinden hesaplanan vergiden mahsup imkanı bulunmayan geçici vergi tutarları terkin edilir. Terkin edilen geçici vergi tutarına, vade tarihinden terkin edilmesi gereken tarihe (gelir vergisi mükellefleri için 1 Mart, kurumlar vergisi mükellefleri için 1 Nisan) kadar gecikme zammı uygulanır. Kaynak: gib.gov.tr

34