Tamamlayıcı tedavinin klinik etkinliği var mıdır?


NCI ve NCCAM artık CAM ile ilgili pilot çalışmaları ve iyi düzenlenmiş araştırmaları finanse etmeklerdir. 16.1.2005’e kadar ET araştırmaları için NIH bütçe tahsisleri önemli derecede artmıştır. NCI’ın OCCAM Ofisi CAM uygulayıcılarının ifadelerinin almak ve daha fazla araştırma yapmak ve de Uygulama İstemi için verilerin yeterli olup olmadığına karar vermek üzere kurulmuştur. Kontrol amacıyla CAM uygulayıcılarından klinik verilerini, patoloji slaytlarını ve tedavi ile sonuç verilerini OCCAM’a vermeleri istenmektedir. Dana-Farber Kanser Enstitüsü gibi kuruluşlarda, ET’de klinik araştırmalar gerçekleştirmenin fizibilitesini belirlemek üzere pilot çalışmalar yürütülmektedir. Pilot çalışmaların sonuçlarına göre, iyi düzenlenmiş, randomize, plasebo kontrollü çalışmalar ardından gelecektir.
Kaynak: Prof. Dr. Erkan Topuz (İstanbul Üniversitesi, Onkoloji Enstitüsü), “Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp: Onkoloji Tedavisindeki Güncel Durum”