Tasfiye nedir?

Tasfiye nedir?
1 cevap

Feshedilen işlerin, taraflar arasında hukuken bir eksik, noksan yada kusur (pürüz) bırakmayacak biçimde, anlaşma yoluyla sonuçlandırılmasına yönelik alacak-verecek hesabının çıkartılmasıdır. Bu işlemler genel olarak devletin resmi makamları ve uzman kurullarınca gerçekleştirilir. Kaynak: Prof. Dr. İlker ÖZDEMİR, Yapı İşletmesi Ders Notları

46