TSE ve CE için onaylanmış kuruluşlar tarafından bildirimler nasıl yapılmaktadır?

TSE ve CE için onaylanmış kuruluşlar tarafından bildirimler nasıl yapılmaktadır?
1 cevap

Uygunluk Değerlendirme işlemlerinin sonucunda; belgenin verilmesi, sürdürülmesi, askıya alınması veya iptali ve talep olması durumunda yeniden belge düzenlenmesi veya yeniden belge taleplerinin reddilmesi ile ilgili tüm sonuçlar Yetkili Kuruluşa (İlgili Bakanlıklar), diğer Onaylanmış Kuruluşlara, Piyasa Gözetim kuruluşuna Ürün Belgelendirme Merkezi Başkanı tarafından yazılı olarak bildirilir. Gerçekleştirilen Uygunluk Değerlendirme faaliyeti neticesinde, herhangi bir uygunsuzluğun tespit edilmesi olumsuz sonuçlanması halinde düzenlenen Uygunsuzluk Bildirim Formu Uygunluk Değerlendirme Raporu ile birlikte Yetkili Kuruluşa gönderilir. Ayrıca düzenlenen Uygunsuzluk Formu, Piyasa Gözetim Kuruluşu ve diğer Onaylanmış Kuruluşlara da gönderilir. Kaynak: tse.org.tr

33