Turkcell'in kullandığı muhasebe standardı nedir?

Turkcell'in kullandığı muhasebe standardı nedir?
1 cevap

Turkcell Turkcell, geçmişte konsolide finansal sonuçlarını, ABD Sermaye Piyasası Komisyonu (SEC) için, Amerikan Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartları'na (US GAAP) göre A.B.D. Doları cinsinden ve Sermaye Piyasası Kanunu'na göre SPK Tebliğ 25'e göre TL cinsinden yayınlamaktaydı. 2006'nın ilk çeyreğinden başlamak üzere, Turkcell'in konsolide finansal sonuçları, uluslararası pazarlara Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na (UFRS) göre A.B.D. Doları cinsinden ve yerel pazarlara da SPK gerekliliklerine uygun olarak UFRS ve TL cinsinden sunulacaktır. Kaynak: turkcell.com.tr

61