Turkcell in temettü politikası nedir?

Turkcell

Turkcell, Kurumsal Yönetim Rehberi kapsamında bir kar dağıtım politikası benimsemiştir.

Önceki yıla ait karların dağıtımı ve yıllık temettü ödemesi, her yıl Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurulun onayına sunmak için yapılabilecek bir teklife tabidir. Yönetim Kurulu, eğer gerçekleşmişse, temettü miktarı ile beraber karların dağıtımını teklif edip etmeyeceğine karar verebilir ve pay sahipleri, genel kurul marifetiyle, bu öneriyi kabul veya reddedebilir. Yönetim Kurulu, genel kurulda temettü dağıtmamayı teklif ederse, bu tür bir teklifin dayanağı pay sahiplerine açıklanmalı ve yıllık raporda yayımlanmalıdır. Şirket’in zaman zaman tabi olduğu mevzuat dahilinde, Kurumsal Yönetim Komitesi, Yönetim Kurulu’na genel bir temettü politikası tavsiye edecektir. Bu tavsiyeye dayanarak Yönetim Kurulu, Şirket’in genel temettü politikasını kabul edecek ve açıklayacaktır.

Şirketimiz, hissedarlarına kar payı ödemesine ilişkin olarak genel politikasını şirketin operasyonel performansı, mali durumu ve diğer faktörlerdeki gelişmeleri gözetmek suretiyle benimsemiştir. 2004 mali yılı kazançlarından başlamak üzere ve şirketin nakit akışı gerekliliklerine, Yönetim Kurulu ile Hissedarlar Genel Kurulu’nun on​ayı ve bunlarca yapılabilecek değişiklilere ve Türkiye’de uygulanmakta olan mevzuata tabi olarak, nakit kar payı ödemelerinin oranı şirketin her hesap yılı için belirlenmiş dağıtılabilir net karının %50’sinden az olamaz.

​(​TL) Nakit Temüttü Bedelsiz Hisse Hisse Başı Nakit Temettü
​2004 250.127.565 380.247.980 0,1696200
2005 509.075.181 345.112.659 0,2744500
2006 567.039.784 0,2577500
2007 648.713.951 0,2948700
2008 1.098.193.226 0,4991800
2009​ 859.259.101 0,3905723

Kaynak: turkcell.com.tr


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir