Türkiye Bankalar Birliği'nin görev ve yetkileri nedir?

Türkiye Bankalar Birliği'nin görev ve yetkileri nedir?
1 cevap

Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olan Türkiye Bankalar Birliği'nin görev ve yetkileri 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun "Kuruluş Birlikleri" başlıklı 9'uncu bölümünde bulunan 80'inci maddesi ile Birlik Statüsü’nde belirlenmiştir. Kanun'un belirtilen maddesi ile Birlik Statüsü'ne internet sitemizden ulaşılması mümkün bulunmaktadır. Kaynak: tbb.org.tr

72