Türkiye’deki GSM sistemi dünyadaki benzerlerinden farklı mı?


Türkiye’deki GSM sistemi tüm dünyada kullanılan sistemlerle aynıdır. Cep telefonu sistemleri bütün dünyada uygulanan kriterler doğrultusunda çalışan sistemlerdir. Bu sistemler tüm dünyada aynı şekilde çalışır ve cep telefonlarının her ülkede iletişim hizmeti verebilmesini sağlar. Kaynak: avea.com.tr