Ücret avanslarından damga vergisi kesilmesi gerekir mi?

Ücret avanslarından damga vergisi kesilmesi gerekir mi?
1 cevap

Ücret avanslarına ilişkin yapılan ödemelerin binde 6,6 nispetinde damga vergisine tabi tutulması; avansın kapatılması, diğer bir ifadeyle kesin ödeme sırasında ise brüt hizmet karşılığı ödeme tutarından daha önce yapılan avans tutarının mahsup edilmesi suretiyle kalan tutar üzerinden, binde 6,6 nispetinde damga vergisi kesilmesi gerekmektedir. Kaynak: gib.gov.tr

35