Ücret ödemelerinde damga vergisi kesintisi yapılmakta mıdır?

Ücret ödemelerinde damga vergisi kesintisi yapılmakta mıdır?
1 cevap

Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar  (avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar binde 6,6 damga vergisine tabidir. Kaynak: gib.gov.tr

32