Vakıf nedir?

Vakıf nedir?
1 cevap

Gerçek veya tüzel kişiler tarafından yeterli mal veya hakları belirli ve sürekli bir amaca tahsis edilerek, mahkeme kararıyla kurulan tüzel kişiliğe sahip mal topluluklarına vakıf adı verilir. Kaynak: emlak.sabah.com.tr  

69