Vakıf taviz bedeli nedir?

Vakıf taviz bedeli nedir?
1 cevap

Vakıf malların mülke dönüşümü tasarruf edene intikali için bir bedel öngörülmüş olup, bu bedele taviz bedeli denilmektedir. Kaynak: emlak.sabah.com.tr

48