Vergi Yargısı Harçları ne zaman ödenir?

Vergi Yargısı Harçları ne zaman ödenir?
1 cevap

Vergi yargısı harçlarından “Başvurma harcı” dava dilekçesi verilmesi sırasında makbuz karşılığında peşin olarak ödenir. Nispi ve maktu harçlar, ihbarname esasına göre, ihbarnamenin tebliği tarihinden itibaren 1 ay içinde ilgili vergi dairesine ödenir. Kaynak: gib.gov.tr

59