Wings Limit Aşım Faizi nedir?

Wings Limit Aşım Faizi nedir?
1 cevap

Asıl kart ve/veya ek kart hamilinin kart limitlerini aşmaları halinde, asılan miktara işlem tarihi ile ödeme tarihi arasındaki süre için işletilecek akdi faizdir. Kaynak: wingscard.com.tr

51