Yetki genişliği ilkesi nedir?

Yetki genişliği ilkesi nedir?
1 cevap

Adem-i temerküz veya yetki genişliği ilkesi, merkezi idarenin taşra teşkilatının başındaki amirlerin, yani valilerin, merkeze danışmadan merkezden emir ve talimat almadan kendi başlarına merkez adına karar alabilmeleri demektir. Kaynak: siksorulansorular.org

73